Kursy na Operatorów Żurawi przenośnych HDS – Szkolenia, Uprawnienia UDT

Nasza firma organizuje kursy z zakresu obsługi żurawi przenośnych HDS, kładąc olbrzymi nacisk na zagadnienia teoretyczne oraz praktyczną obsługę urządzenia. Kładziemy duży nacisk na zajęcia
praktyczne – dzięki temu każdy kursant po odbyciu szkolenia ze spokojem będzie mógł podjąć pracę na nowym stanowisku pracy, wykorzystując nabyte umiejętności.

hds1Kurs zakończony jest organizowanym przez nas egzaminem, przeprowadzonym przez państwową komisję Urzędu Nadzoru Technicznego. Od samego początku obejmujemy opieką naszych kursantów, od chwili przystąpienia do szkolenia aż po moment egzaminu praktycznego pozostają oni pod stałym nadzorem.

Zdobądź uprawnienia UDT

Każdy kursant po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje bezterminowe uprawnienia UDT do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych HDS niezależnie od:

  • wysokości podnoszenia
  • czy sposobu napędu
  • marki
  • typu
  • udźwigu

flaga_uni Nasze certyfikaty wydawane są w języku:

  • polskim
  • angielskim
  • norweskim
  • niemieckim

 

Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do szkolenia osób zgodnie z przyjętymi normami polskimi i unijnymi.