Kursy Hakowy Sygnalista – Szkolenia, Uprawnienia UDT

Naszym klientom oferujemy również szkolenia na stanowisko hakowy-sygnalista.

hak2Podczas trwania szkolenia kursanci będą mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi, takimi jak budowa, działanie, płynna obsługa oraz procedury w przypadku awarii. Dodatkowo naszą cechą charakterystyczną jest duży nacisk na zajęcia praktyczne – przyszli operatorzy mogą korzystać z doświadczenia i wiedzy naszej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

Kurs kończy się wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach. Nasi klienci mogą liczyć na bezpłatne wystawienie dokumentu uprawniającego do obsługi urządzeń w języku angielskim.

Posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do szkolenia osób zgodnie z przyjętymi normami polskimi i unijnymi.