Kursy Konserwacja, Kurs Konserwatora UTB – Szkolenia, Uprawnienia UDT

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów nasza firma oferuje również kursy na konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

bhp1Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu urządzeń takich, jak: podesty ruchome, wózki jezdniowe, żurawie samojezdne, dźwigi i wiele innych. Kładziemy duży nacisk na praktyczne umiejętności, dlatego poświęcamy wiele czasu na poznawanie zagadnień technicznych.

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową komicja Urzędu Dozoru Technicznego. Jego pozytywny wynik uprawnia do napraw i konserwacji wybranych urządzeń, zarówno w części mechanicznej, jak i elektrycznej.