Kursy Strażackie – Szkolenia na Strażaka, Uprawnienia UDT

Rosnące oczekiwania względem wybranych zawodów zmobilizowały naszą firmę o poszerzenie oferty o szkolenia specjalistyczne dla strażaków.

strazak1Kursy prowadzimy również dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Straży Pożarnej. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i całych jednostek pożarniczych. W zależności od życzenia klienta szkolenie może odbywać się w naszych placówkach lub też miejscu wyznaczonym przez niego wyznaczonym. Podczas kursu omawiane są zagadnienia związane z podestami ruchomymi, żurawiami samojezdnymi oraz żurawiami HDS.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Nabyta wiedza obejmuje prawidłową i bezpieczną obsługę urządzeń.