Kursy bhp wstępne, szkolenia bhp okresowe, BHP dla pracowników i pracodawców

Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę w zakresie szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Z pewnością orientujesz się, że co jakiś czas należy przeprowadzić w swojej firmie kursy bhp. Istnieją dwa kursy, które jesteś zobowiązany zorganizować dla swoich pracowników – jedno to szkolenie bhp wstępne, drugie – szkolenie bhp okresowe.

BHP – tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo

szkolenia-bhpWiększości osób szkolenia bhp dla pracowników i szkolenia bhp dla pracodawców kojarzą się z nudnym, nic nie znaczącym instruktażem. Niestety nie jest to prawidłowy tok myślenia. BHP to nie bez powodu skrót od bezpieczeństwa i higieny pracy, bo tu naprawdę chodzi o bezpieczeństwo każdego z nas. BHP to zbiór zasad, których należy przestrzegać w określonych miejscach i warunkach pracy – może dotyczyć kontaktu z niebezpiecznymi substancjami lub używania specjalnej odzieży roboczej. BHP zawiera również prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, których bezwzględnie należy przestrzegać (np. zasady zatrudniania nieletnich, prawa kobiet, prawo pracownika do odmówienia wykonywania określonych zadań). Warto znać bhp, aby wiedzieć, do czego mamy prawo.

Kurs bhp wstępny

kursy-bhpTaki wstępny instruktaż przejść musi każdy nowy pracownik w firmie, w której rozpoczyna pracę. Dzięki temu ma możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik powinien wiedzieć, jakich działań nie może wykonywać w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych – mogą do nich należeć zakaz korzystania z urządzeń mobilnych, zakaz palenia w miejscu pracy, bezwzględny zakaz spożywania alkoholu – wydaje się, że te zasady są bardzo proste, a jednak wiele osób o nich zapomina – i my w naszym kursie BHP dla pracowników, kursie bhp wstępnym dokładnie zapoznajemy pracowników z takimi i innymi przepisami.

Kursy bhp okresowe

Pracownicy, którzy odbyli już bhp wstępne zobligowani są do powtarzania takiego kursu w określonych odstępach czasu.

  • nie rzadziej niż raz w roku– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych, na których wykonywane są niebezpieczne prace.

  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie w formie instruktażu, które przeprowadza się dla robotników

  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla pracodawców i innych osób kierujących grupami pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wyjątkową ofertą – innowacyjną i zupełnie różną od tego, co znasz z własnego doświadczenia. Nasza praktyka pokazuje, że kursy bhp mogą stać się ciekawie poprowadzonymi zajęciami angażującymi słuchaczy do aktywnego uczestnictwa i zapamiętywania najistotniejszych przepisów.