uprawnienia sepZawód elektryka, gazownika czy też specjalisty od systemów grzewczych w dzisiejszych czasach, kiedy na rynku obserwujemy niedobór wykształconych fachowców, jest niezwykle atrakcyjnym kierunkiem. Umiejętności, jakie dają te zawody są cenione na wielu płaszczyznach zarówno w firmach jak i domach prywatnych. Jednak chcąc działać w takich branżach, niezbędne są w tym celu uprawnienia SEP, pozwalające na wykonywanie pracy na różnych stanowiskach.

Co to jest SEP

Skrót SEP to akronim od słów Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To właśnie uprawnienia nadawane przez to stowarzyszenie, zrzeszające elektryków w naszym kraju są jednymi z najbardziej cennych przy wykonywaniu zawodu związanego z instalacjami elektrycznymi, ciepłowniczymi i gazowymi. Uprawnienia SEP o czym należy pamiętać są nadawane w 3 grupach, zróżnicowanych pod kątem zakresu uprawnień, na okres 5 lat.

Rodzaje i zakres uprawnień SEP – omówienie 3 grup

sepUprawnienia SEP z grupy 1 (elektryczne) obejmują eksploatację i dozór urządzeń i instancji sieci elektroenergetycznych, przetwarzających i zużywających energię. Uprawnienia z tej grupy są szczególnie pożądane u osób pracujących w zawodach związanych z elektrycznością. Uprawniają do nadzoru i wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem:

 • urządzeń prądotwórczych, które zostały przyłączone do krajowej sieci energetycznej,
 • urządzeń i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż kV,
 • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW,
 • urządzeń elektrotermicznych i dedykowanych do elektrolizy,
 • urządzeń i instalacji sieci oświetlenia ulicznego,
 • elektrycznych sieci trakcyjnych.

Dla osób pragnących zrobić uprawnienia SEP, lub inne np. uprawnienia UDT na wózki widłowe zapraszamy do naszej filii we Wrocławiu na ul. Wagonowa 34

Uprawnienia SEP z grupy 2 (cieplne) obejmują eksploatację i dozór urządzeń i instancji sieci przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Uprawnienia te pozwalają na nadzór i wykonywanie wszelkich prac z wykorzystaniem:

 • kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe. Sieci i instalacji, turbin parowych oraz wodnych, a także cieplnych o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, a także pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych.

szkolenia sepUprawnienia SEP z grupy 3 (gazowe) obejmują eksploatację i dozór urządzeń i instalacji sieci gazowych, przesyłających i magazynujących. Uprawnienia te pozwalają do nadzoru i wykonywanie wszelkich prac z wykorzystaniem:

 • urządzeń do produkcji paliw gazowych, generatorów gazu, przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych oraz instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa,
 • urządzeń przemysłowych i odbiorników paliw gazowych, o mocy powyżej 50 kW,
 • turbin gazowych.